Xuất hàng cho đại lý bán đúng giá có xuất hoá đơn GTGT không?

hóa đơn điện tử dịch vụ chữ ký số xuất hoá đơn GTGT
Rate this post

Xuất hàng cho đại lý bán đúng giá có xuất hoá đơn GTGT không?

  1.  Xuất hàng cho đại lý bán đúng giá có xuất hoá đơn GTGT không?

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất hàng hoá cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng. Căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán. Cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

– Lập hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán. Và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau
– Lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua. Đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở giao hàng để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.

Lưu ý:

Nếu số lượng và và doanh số hàng hoá bán ra lớn. Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Nếu hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau. Phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.”(xuất hoá đơn GTGT)
(Theo điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

  1. Có phải kê khai thuế GTGT hàng gửi đại lý bán đúng giá:

– Người nộp thuế là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ. Hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý. Hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

– Đối với các hình thức đại lý khác. Thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý. Hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.”
(Theo Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Kết luận:

Như vậy khi xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, có 2 cách sau:(xuất hoá đơn GTGT)
– Khi xuất hàng thì xuất hoá đơn GTGT luôn.

– Khi xuất hàng lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Kèm theo Lệnh điều động nội bộ. -> Đại lý: Khi bán hàng phải lập hoá đơn giao cho người mua. Đồng thời lập Bảng kê hàng hoá bán ra để gửi cho DN gửi bán -> DN gửi bán lập hoá đơn GTGT.

Lưu ý:

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành.(xuất hoá đơn GTGT)

Không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý. Nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Khoản hoa hồng nhận được xử lý như sau:

– Đại lý sẽ lập 1 hóa đơn giao cho DN có hàng gửi bán, trên đó ghi:
Hoa hồng đại lý bán đúng giá quy định của chủ hàng gửi bán. Thuế GTGT theo thuế suất 10%.

– Đại lý kê khai hoá đơn đầu ra
– DN gửi hàng kê khai hoá đơn đầu vào và hạch toán chi phí bán hàng.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 

TRỌN GÓI: 2.000.000 VNĐ

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ:  037.5475.156 (Mrs: Duyên)

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

xuất hoá đơn GTGT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *