Dịch vụ thành lập doanh nghiệp số 1 tại Hải Phòng – Hạch toán một số nghiệp vụ – TK 154-ngành xây dựng theo thông tư 133

hạch toán tk 154
Rate this post

Nội Dung

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp số 1 tại Hải Phòng – Hạch toán một số nghiệp vụ – TK 154-ngành xây dựng theo thông tư 133

1.1. Hạch toán khoản mục nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: 

Nguyên tắc hạch toán khoản mục chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp trong xây dựng: Nguyên liệu, vật liệu  sử dụng cho công trình, hạng mục công trình nào phải tính trực tiếp cho sản phẩm công trình, hạng mục công trình đó trên cơ sở chứng từ gốc theo số lượng thực tế đã sử dụng và theo giá thực tế xuất kho ( Giá đích danh, bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước). Nếu trong điều kiện thực tế sản xuất xây lắp không cho phép tính chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cho từng công trình, hạng mục công trình thì đơn vị có thể áp dụng phương pháp phân bổ vật liệu cho đối tượng sử dụng theo tiêu thức hợp lý ( tỷ lệ với định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu …).

1.2. Trường hợp xác định được nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho từng công trình, hạng mục công trình:

– Khi xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ sử dụng xây lắp, hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154­ – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152,153.

+ Khi xuất kho công cụ dụng cụ có giá trị lớn sử dụng cho nhiều kỳ sản xuất, kinh doanh phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước

Có TK 153­ – công cụ dụng cụ.

+ Khi phân bổ giá trị công cụ ,dụng cụ vào chi phí sản xuất ,ghi;

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 242­ – Chi hí trả trước .

– Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt động xây lắp hoặc thực hiện dịch vụ:

+ Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 154­ – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 331,141, 111,112,…..

+ Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 154­ – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (giá mua đã có thuế GTGT)

Có các TK 331,141, 111,112,…..

1.3. Trường hợp không xác định được nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho từng công trình, hạng mục công trình:

Kế toán căn cứ vào Bảng phân bổ vật liệu cho từng công trình, hạng mục công trình, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (chi phí vật liệu

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí NVL trực tiếp trên mức bình thường)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Lưu ý: Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì giá trị nguyên liệu, vật liệu không bao gồm thuế, còn nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì giá trị nguyên liệu, vật liêu bao gồm cả thuế GTGT.

1.4. Hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp:

– Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho công nhân trực tiếp làm việc theo từng công trình,hạng mục công trình, ghi;

Nợ TK 154­ – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 334 -­ Phải trả người lao động.

–  Tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tài nạn lao động, kinh phí công đoàn (phần tính vào chi phí doanh nghiệp phải chịu) tính trên số tiền lương, tiền công phải trả cho công nhân trực tiếp làm việc theo từng công trình, hạng mục công trình theo chế độ quy định ,ghi;

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (chi tiết theo từng công trình)

Có TK 338 ­- Phải trả phải nộp khác (3382,3383,3384, 3385, 3388).

–  Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp theo từng công trình, hạng mục công trình, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (chi tiết theo từng công trình)

Có TK 335 -­ Chi phí phải trả.

Ghi chú: Trường hợp không tập hợp trực tiếp được theo từng công trình, hạng mục công trình, thì phải tiến hàng phân bổ cho từng công trình, hạng mục công trình.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP SỐ 1 TẠI HẢI PHÒNG 

TRỌN GÓI: 2.000.000 VNĐ

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ: 094.206.3683 và 037.5475.156

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *