Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng – Cách hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định

kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định
Rate this post

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng – Cách hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng sẽ phân tích để các bạn biết cách hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định

      1. Hạch toán kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định.

– Nếu DN có kế hoạch sửa chữa lớn ngay từ đầu năm thì DN có thể trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch:

           aHàng kỳ, trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch, kế toán ghi:

Nợ TK 627, 641, 642

Có TK 335- Chi phí phải trả

            b-Chi phí sửa chữa lớn (SCL) thực tế phát sinh kế toán ghi:

Nợ TK 2413- Sửa chữa lớn TSCĐ

Có TK 111, 152, 153, 214, 334, 338…

         c-Khi công trình sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, kết chuyển chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh, kế toán ghi:

Nợ TK 335- Chi phí phải trả

Có TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

           d-Kế toán tiến hành xử lý số chênh lệch giữa số chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh so với số được trích trước theo kế hoạch (nếu có), kế toán ghi:

– Nếu số thực tế phát sinh lớn hơn số trích trước thì sẽ trích bổ sung, ghi:               

Nợ TK 627, 641, 642,…

Có TK 335 – Chi phí phải trả

– Nếu số thực tế phát sinh nhỏ hơn số trích trước thì ghi giảm chi phí hoặc ghi tăng thu nhập khác, kế toán ghi:

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Có TK 627, 641,…

Hoặc Có TK 711- Thu nhập khác.

hạch toán kế toán sửa chữa tài sản cố định.

  1. Nếu DN không có kế hoạch trích trước thì DN sẽ phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn vào các đối tượng có liên quan  aChi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh, kế toán ghi:

Nợ TK 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ

Có TK 111, 112, 331,…

        b-Khi công trình SCL hoàn thành, kết chuyển chi phí sửa chữa lớn để phân bổ dần, kế toán ghi:

Nợ TK 242

Có TK 2413- Sửa chữa lớn TSCĐ .   

       c- Phân bổ chi phí từng kỳ vào các đối tượng sử dụng có liên quan, kế toán ghi:

Nợ TK 627, 641, 642

Có TK 242

  1. Sửa chữa lớn mang tính chất nâng cấp, cải tạo làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó:

        a-Khi phát sinh chi phí SCL mang tính chất nâng cấp, cải tạo TSCĐ hữu hình sau ghi nhận ban đầu, kế toán ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang

Có TK  111, 152, 331, 334…

       b- Khi công việc SCL hoàn thành đưa TSCĐ vào sử dụng:

 – Những chi phí phát sinh không thoả mãn tiêu chuẩn ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình, kế toán ghi:

Nợ TK 627,641, 642 (Nếu chí phí sửa chữa nhỏ)

Nợ TK 242 (Nếu chí phí sửa chữa lớn)

Có TK 241 – XDCB dở dang

– Những chi phí phát sinh thoả mãn tiêu chuẩn ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình, kế toán ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 241 – XDCB dở dang

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 

TRỌN GÓI: 2.000.000 VNĐ

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  4. Chữ ký số VIETTEL giá 1.700.000 vnđ / 3 năm

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ: 094.206.3683 và 037.5475.156

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *