Danh sách công việc doanh nghiệp cần làm khi sắp hết năm

Rate this post

Danh sách công việc doanh nghiệp cần làm khi sắp hết năm

doanh nghiệp cần làm khi sắp hết năm

Danh sách công việc doanh nghiệp cần làm khi sắp hết năm

Nộp thuế môn bài (tháng 1/năm kế tiếp)

+Lập báo cáo thuế quý 4(tháng 1/ năm kế tiếp)

+Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm (hạn cuối 30/3 của năm kế tiếp)

+Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm (hạn cuối 30/3 của năm kế tiếp)

+Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ

+Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và sổ tổng hợp

+Lập Báo cáo tài chính năm gồm: (hạn cuối 30/3 của năm kế tiếp)

  • Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DN.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN.
  • Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN.

– Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.

Khi nộp xong báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp phải:

+In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó

+Lưu trữ các chứng từ và sổ sách

doanh nghiệp cần làm khi sắp hết năm

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

200 số : 600.000 vnđ

300 số: 900.000 vnđ

500 số 1.200.000 vnđ 

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *