Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, công ty quyết toán thuế

5/5 - (1 bình chọn)

Nội Dung

Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, công ty quyết toán thuế

Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, công ty quyết toán thuế

1. Nguồn tiền mặt: (công ty quyết toán thuế)

– Kiểm tra nguồn tiền mặt tránh trường hợp bị âm trước khi công ty quyết toán thuế
2. Tiền ngân hàng:
– Lấy đầy đủ tài khoản ngân hàng và kiểm tra số dư tài khoản ngày 31/12 hàng năm khớp với số dư trên TK 112.

 1. Thuế GTGT khấu trừ:(công ty quyết toán thuế)

  – Kiểm tra xem số dư ở chỉ tiêu 43

  (Số Thuế được chuyển sang kỳ sau) trên tờ khai thuế GTGT tháng 12 hoặc quý 04 so với số dư ở TK 1331 như thế nào?

  – Nếu hóa đơn tháng/ quý nào khai tháng/quý đó thì kết quả nó bằng nhau.

  – Ngược lại hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý

  –> số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc nhỏ hơn số dư ở chỉ tiêu 43.

  4. Công nợ phải thu phải trả:

  – Đối chiếu với KH sơ bộ tài khoản số công nợ phải thu này.

  5. Tiền tạm ứng:

  – Kiểm tra đối chiếu để hoàn ứng nếu phát sinh tạm ứng mà chưa hoàn ứng.

  6. Hàng tồn kho:

– Kiểm tra hàng nhập đã đầy đủ chưa?

– Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa?
– Không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.
– Đối chiếu hàng hóa tồn kho với Khách hàng.
– Đối với công ty có hoạt động xây lắp, xây dựng theo công trình.

Số dư Tk 154 chi tiết phải khớp với sổ chi tiết giá thành (Theo từng công trình cụ thể).
7. Phân bổ chi phí trả trước:
– Kiểm tra sổ chi tiết phân bổ 242 so với số dư tài khoản 242 trên Bảng cân đối số phát sinh
– Loại chi phí nào hợp lý – chi phí nào không hợp lý.
8. Tài sản cố định:
– Hồ sơ về tài sản cố định đã đầy đủ chưa:
Giấy tờ (hóa đơn) chứng minh quyền sở hữu.

Đối với trường hợp có tài sản là xe ô tô, nhà cửa đứng tên công ty thì hồ sơ tài sản phải đầy đủ.
Tránh trường hợp khi Quyết toán Thuế yêu cầu hồ sơ/giấy tờ chứng minh tài sản của DN thì mình chứng minh được.
– Đã khấu hao đủ chưa.
– Đối chiếu sổ chi tiết khấu hao với số dư TK 214 trên Bảng CDPS.
– Chi phí khấu hao nào hợp lý – chi phí nào chưa hợp lý.
9. Thuế phải nộp:(công ty quyết toán thuế)

10. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN:
– Hạch toán lương đã đầy đủ chưa. Đối chiếu tài khoản Có 334 với Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN,
– Nếu phát sinh bảo hiểm, đã đối chiếu với KH chưa, số liệu đã khớp với Bảo hiểm chưa.
– Chi phí lương là khoản chi phí rất lớn trong DN, đặc biêt đối với DN sản xuất, xây dựng.
11. Các khoản tiền vay, mượn:

– Rà soát lại các khoản vay mượn nội bộ,

-nếu tiền mặt tồn quỹ nhiều tại ngày 31/12 nên thực hiện trả nợ để giảm bớt số dư TK 331.
12. Doanh thu:(công ty quyết toán thuế)

Doanh thu chịu thuế TNDN:
– Doanh thu bán hàng.
– Doanh thu tài chính.
– Doanh thu khác.
– Phần đánh giá chênh lệch tỷ giá
13. Giá vốn:
– Đối với hoạt động thương mại: cơ sở tính giá vốn là sổ chi tiết Nhập xuất tồn hàng hóa.

Kiểm tra số liệu, công thức trên file dữ liệu đã đầy đủ chưa.

Tránh trường hợp nhảy sai hoặc thiếu công thức làm sai lệch trong giá vốn.
– Đối với hoạt động thương mại, sản xuất có phát sinh hoạt động xuất, nhập khẩu: cơ sở tính giá vốn là File theo dõi giá vốn hàng nhập khẩu

Cơ sở để kiểm tra và phát hiện sai sót trong quá trình thực hiện.
– Đối với hoạt động sản xuất: cơ sở để tính giá vốn là định mức sản xuất.
Kiểm tra lại các nguyên vật liệu đầu vào so với định mức có bị âm không?

Nếu có ta có thể linh động điều chỉnh định mức.
Các chi phí sản xuất chung trong việc hình thành nên giá thành phải có hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ.
– Đã hạch toán, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa.
– Kiểm tra tỷ lệ giá vốn/Doanh thu đối với năm nay so với năm ngoái như thế nào.

Nếu tăng/giảm đột biến so với năm trước thì phải xem lại
14. Chi phí bán hàng, chi phí Quản Lý:(công ty quyết toán thuế)

– Chi phí đã có hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ chưa.
– Đối với chi phí bị khống chế: tiếp khách, hội nghị, khánh tiết… có vượt mức 15%

15. Chi phí tài chính: (công ty quyết toán thuế)

– Kiểm tra xem Chi phí lãi vay trong chi phí tài chính chiếm bao nhiêu.
– Nếu tiền mặt dư quá nhiều và phát sinh Chi Phí tài chính thì có thể chi phí này bị loại trong

16. Kết chuyển:(công ty quyết toán thuế)

Bút toán kết chuyển đã được phần mềm hỗ trợ.

Tuy nhiên phải kiểm tra, rà soát lại nếu phát hiện thấy TK từ loại 5 à loại 9 còn số dư.
Sau khi thực hiện đối chiếu hoàn thành, đưa lên mã vạch ở HTKK.
– Báo cáo tài chính năm.(công ty quyết toán thuế)

+ Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DN.
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN.
+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN.
– Báo cáo quyết toán thuế TNCN.
– Báo cáo quyết toán thuế TNDN.
Nộp Thuế TNDN năm nếu có lãi, nếu lãi thì phải làm thêm phụ lục 03-2A- TNDN chuyển lỗ năm trước sang.

công ty quyết toán thuế

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

 1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
 2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
 3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

200 số : 600.000 vnđ

300 số: 900.000 vnđ

500 số 1.200.000 vnđ 

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *