Cách hạch toán tài khoản 642

cách hạch toán tài khoản 642
Rate this post

Nội Dung

Cách hạch toán tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2:

– TK 6421 – Chi phí nhân viên quản lý

– TK 6422 – Chi phí vật liệu quản lý

– TK 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng

– TK 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ

– TK 6425 – Thuế, phí và lệ phí

– TK 6426 – Chi phí dự phòng

– TK 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài

– TK 6428 – Chi phí bằng tiền khác

Hướng dẫn hạch toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

*Hạch toán các khoản phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên QLDN

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)

Có các TK 334, 338. (3383,3384,3385)

*Hạch toán giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho QLDN

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)

Có TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu

*Hạch toán giá trị phân bổ công cụ, dụng cụ sử dụng cho bộ phận quản lý

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423)

Có tk 242

*Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

*Thuế phải nộp Nhà nước

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.( thuế môn bài)

*Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)

Có các TK 111, 112,…

*Dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập Báo cáo tài chính

– Khi số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ kỳ trước:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)

Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293).

– Khi số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập từ kỳ trước:

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293)

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426).

*Hạch toán tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331, 335,…

*Chi phí phát sinh cho tiếp khách và chi phí quản lý khác

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331,…

*Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí QLDN

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

*Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ sử dụng cho mục đích quản lý

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).

Nếu phải kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ, kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

*Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí QLDN

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

*Cuối kỳ kế toán, xác định kết quả kinh doanh trong kỳ:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Qua bài chia sẻ này Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng mong giúp các bạn biết cách hạch toán tài khoản 642 trong các trường hợp!

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG

TRỌN GÓI: 2.000.000 VNĐ

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ

TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

  1. 300 số hoá đơn giá: 900.000 vnđ
  2. 500 số hoá dơn giá 1.200.000 vnđ

(Phần mềm kế toán tích hợp : 1.500.000 vnđ)

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ:  037.5475.156 và 094.206.3683

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *