Hạch toán chi phí khác tài khoản 811

hạch toán tài khoản 811
Rate this post

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng chia sẻ với các bạn về:

Nội Dung

Hạch toán chi phí khác tài khoản 811.

  1. Kết cấu và nội dung tài khoản 811 – Chi phí khác

Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ kế toán.

Bên Có: Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ vào TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

Tài khoản 811 – Chi phí khác không có số dư cuối kỳ và không có tài khoản cấp 2.

  1. Phương pháp kế toán một số giao dịch chủ yếu

2.1. Hạch toán nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định

  • Ghi nhận khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ TK 111, 112, 131…

Có TK 711 – Thu nhập khác

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

  • Ghi giảm nguyên giá TSCĐ đã nhượng bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn của TSCĐ)

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – Tài sản cố định vô hình (nguyên giá)

  • Ghi nhận các chi phí phát sinh từ hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 111, 112, 141…

  • Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ:

Nợ TK 111, 112, 138…

Có TK 811 – Chi phí khác.

2.2. Khi hủy bỏ, phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn của TSCĐ)

Nợ TK 811 – Chi phí khác…

Có TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (nguyên giá)

Có TK 213 – Tài sản cố định vô hình (nguyên giá)

2.3. Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính, chậm nộp thuế ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Có TK 3339 – Thuế và các khoản phải nộp

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Khi nộp tiền phạt

Nợ TK 3339, 338

Có TK 111,112

2.4.. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ kế toán để xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định chi phí kinh doanh

Có TK 811 – Chi phí khác

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HẢI PHÒNG 

TRỌN GÓI: 2.000.000 VNĐ

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

  1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
  2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
  3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ: 094.206.3683 và 037.5475.156

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *