Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hải Phòng – bài tập về cách hạch toán thành lý, nhượng bán TSCĐ 

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại hải phòng
5/5 - (1 bình chọn)

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hải Phòng – bài tập về cách hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

TSCĐ thanh lý, nhượng bán là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định, hoặc hư hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời hoặc vì một lý do nào đó doanh nghiệp muốn bán tài sản đó đi để thay thế bằng một tài sản mới, hoặc xử lý để thu hồi vốn.

– Hoạt động thanh lý, nhượng bán là hoạt động bất thường, do đó nó được hạch toán đưa vào TK 811: Chi phí khác và TK 711: Thu nhập khác.

– Khi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định cần phải lập các biên bản:

+ Biên bản kiểm kê tài sản

+ Quyết định thanh lý tài sản của ban quản trị doanh nghiệp

 

VD: Công ty A thanh lý 1 chiếc xe ô tô với giá 300.000.000đ (thanh toán bằng CK), thuế GTGT 10%. Biết nguyên giá xe: 700.000.000đ, đã trích khấu hao 450.000.000đ.

Chi phí sửa chữa thuê ngoài tiền mặt: 2.00.000đ chưa bao gồm thuế GTG, đã trả bằng tiền mặt

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bài giải

 1. Phản ánh thu nhập khi thanh lý TSCĐ
 • Nợ 112: 330.000.000đ

Có 711: 300.000.000đ

Có 3331: 30.000.000

 1. Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 • Nợ TK 811: 2.000.000đ

Nợ TK 1331: 200.000đ

Có TK 1111: 2.200.000đ

 1. Ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán
 • Nợ TK 214: 450.000.000đ

Nợ TK 811: 250.000.000đ

Có TK 211: 700.000.000đ

Chú ý: Hồ sơ thanh lý, nhượng bán TSCĐ gồm có:

 • Biên bản họp hội đồng quản trị về việc thanh lý TSCĐ ( công ty Cổ phần)
 • Quyết định thanh lý TSCĐ
 • Biên bản thanh lý TSCĐ
 • Hợp đồng bán TSCĐ
 • Hóa đơn bán TSCĐ

Lưu ý khi thanh lý nhượng bán tài sản cố định hữu hình:

Trong mọi trường hợp tài sản cố định đều phải được khấu hao cho đến ngày thanh lý, nhượng bán, sau đó kế toán sẽ loại bỏ (ghi giảm) các số liệu có liên quan đến TSCĐ thanh lý, nhượng bán trên sổ kế toán.

Nhìn chung giá trị còn lại (giá trị sổ sách) của tài sản cố định thanh lý nhượng bán không bằng giá trị thu hồi của chúng. Vì vậy sẽ phát sinh ra một khoản lãi hoặc lỗ từ hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

Bởi vì khấu hao là sự ước tính phân bổ chi phí sử dụng TSCĐ mang tính chủ quan của nhà quản lý, không phải là quá trình định giá có tính khách quan. Khoản lãi hay lỗ từ hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ thực sự là một sự điều chỉnh lợi nhuận thuần của các năm đã sử dụng TSCĐ.

Do đó doanh nghiệp nên thể hiện khoản lãi hoặc lỗ này trong báo cáo thu nhập, cùng các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu TSCĐ thanh lý, nhương bán các tài sản cố định này phải được trình bày riêng biệt trong phần hoạt động bị chấm dứt của báo cáo thu nhập

Như vậy TSCĐ đều phải được khấu hao cho đến ngày thanh lý, nhượng bán. Tuy nhiên thời điểm tính và ghi nhận khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp được thực hiện và cuối mỗi kỳ kế toán.

Do đó, khi thanh lý nhượng bán TSCĐ doanh nghiệp phải tính và ghi nhận khấu hao cho khoàng thời gian giữa ngày cuối cùng đã ghi nhận khấu hao trên sô kế toán và ngày thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, và hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định phản ánh như thực tế đã tính

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI TẠI HẢI PHÒNG

TRỌN GÓI: 2.000.000 VNĐ

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ

TẠI HẢI PHÒNG

 1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
 2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
 3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

 1. 300 số hoá đơn giá: 900.000 vnđ
 2. 500 số hoá dơn giá 1.200.000 vnđ

(Phần mềm kế toán tích hợp : 1.500.000 vnđ)

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ:  037.5475.156 và 094.206.3683

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *