Cách hạch toán các nghiệp vụ ủy thác nhập khẩu

Cách hạch toán các nghiệp vụ ủy thác nhập khẩu
5/5 - (1 bình chọn)

Các cách hạch toán uỷ thác nhập khẩu

Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu. Nói cách khác, đây là hình thức nhập khẩu hàng qua trung gian. vậy cách hạch toán các nghiệp vụ ủy thác nhập khẩu là gì?

Phương thức kinh doanh nhập khẩu ủy thác: Là hình thức hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu chưa có đủ điều kiện để Nhà nước cấp phép cho nhập khẩu trực tiếp. Khi đó các doanh nghiệp này phải ủy thác hoạt động nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp.

Doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu sau khi hoàn thành các công việc được ủy thác sẽ được hưởng hoa hồng ủy thác theo tỷ lệ quy định tính trên giá trị lô hàng và mức độ ủy thác.

Bên nhận ủy thác hạch toán vào TK 3388 khi nhận trước tiền bên ủy thác, Các khoản chi hộ ghi nhận vào TK 1388. Tiền ký quỹ mở L/C ghi nhận vào TK 244 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hoặc TK 1386 nếu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa ký với nước ngoài

Hóa đơn thương mại

Phiếu đóng gói hàng hóa

Vận đơn

Tờ khai hải quan

Biên lai nộp thuế

Trong đó:

 • Bên nhận ủy thác hạch toán vào TK 3388 khi nhận trước tiền bên ủy thác,
 • Các khoản chi hộ ghi nhận vào TK 1388.
 • Tiền ký quỹ mở L/C ghi nhận vào TK 244 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Hoặc TK 1386 nếu hạch toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.
Cách hạch toán các nghiệp vụ ủy thác nhập khẩu
Cách hạch toán các nghiệp vụ ủy thác nhập khẩu

Cách Hạch Toán

 • Khi nhận của đơn vị uỷ thác nhập khẩu một khoản tiền mua hàng trả trước để mở LC,… căn cứ vào chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng (Chi tiết cho từng đơn vị giao ủy thác nhập khẩu)

Nếu nhận bằng ngoại tệ, phải đồng thời ghi nợ TK 007- Ngoại tệ các loại.

 • Khi chuyển tiền hoặc vay ngân hàng để ký quỹ mở LC (nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng), căn cứ các chứng từ liên quan ghi:

Nợ TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

Có TK 111, 112, 311

Nếu tiền ký quỹ bằng ngoại tệ phải ghi có TK 007

 • Số tiền hàng uỷ thác nhập khẩu phải thanh toán hộ người bán cho bê giao uỷ thác, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đi đường

Nợ TK 156 – hàng hóa (nếu nhập kho)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng người bán)

Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không nập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả người bán (Chi tiết đơn vị giao uỷ thác)

Có TK 331 – Phải trả cho người bán (Chi tiết cho từng người bán nước ngoài)

 • Thuế nhập khẩu phải nộp hộ cho bên giao uỷ thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan kế toán ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi trên đường

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)

Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác

Nợ TK 131 – Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị giao ủy thác)

Có TK 3333 –  Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)

 • Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp hộ bên giao ủy thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan kế toán ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (333312)

Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không qua nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 131 – Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị giao ủy thác)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (333312)

Cách hạch toán các nghiệp vụ ủy thác nhập khẩu
Cách hạch toán các nghiệp vụ ủy thác nhập khẩu
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp hộ cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trường hợp nhận hàng của nước ngoài không qua nhập kho chuyển giao thẳng cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 131 – Phải trả cho người bán (Chi tiết đơn vị giao ủy thác)

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trường hợp trả hàng đơn vị uỷ thác nhập khẩu chưa nộp thuế GTGT, căn cứ phiếu kho kiêm vận chuyển nội bộ, ghi nhận bút toán

Sau khi đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu uỷ thác, phải lập hóa đơn GTGT gửi cho đơn vị giao uỷ thác.

 • Thanh toán tiền hàng cho người bán ở nước ngoài. Kế toán định khoản như sau:

+ Chuyển khoản ký quỹ L/C trả cho người bán ở nước ngoài

Nợ TK 1388

Có TK 244/ TK 1386 (nếu hạch toán theo TT 133)

+ Thanh toán tiền hàng cho người bán ở nước ngoài, các loại chi phí:

Nợ TK 1388:  (nếu bên giao ủy thác không ứng trước tiền)

Nợ TK 3388:  (Nếu bên giao ủy thác ứng trước tiền)

Có TK 111,112

 • Nộp các loại thuế liên quan đến lô hàng nhập khẩu:

Nợ TK 1388

Nợ TK 3388

Có TK 111,112

 • Nhận hàng nhập khẩu tại cửa khẩu:

Kế toán không định khoản mà theo dõi hàng nhận ủy thác nhập khẩu trên hệ thống quản trị của mình (khi lập Báo cáo tài chính thuyết minh về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhập khẩu ủy thác, thời hạn nhập khẩu, đối tượng thanh toán).

 • Giao hàng cho bên giao ủy thác:

Kế toán không định khoản mà chỉ tổng hợp thuế, phí để xuất hóa đơn (giá đã bao gồm tất cả các khoản thuế, phí)

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

 1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000+ vnđ / 3 năm.
 2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
 3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

200 số : 600.000 vnđ

300 số: 900.000 vnđ

500 số 1.200.000 vnđ 

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *