Bút toán kết chuyển

 Bút toán kết chuyển
5/5 - (2 bình chọn)

 Bút toán kết chuyển

 

 Bút toán kết chuyển
 Bút toán kết chuyển

Bút toán kết chuyển là gì? 

1.Kết chuyên thuế gtgt theo tháng, quý (Bút toán kết chuyển)

Nợ tk 3331/ Có tk 133

 • Kết chuyển giữa 2 TK 133 và 3331 – chỉ có 1 TK có số dư.

   2.Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có) (Bút toán kết chuyển)

   3.Kết chuyển doanh thu thuần

Nợ tk 511/ Có tk 911

   4.Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính (Bút toán kết chuyển)

Nợ tk 515/ Có tk 911

   5.Kết chuyển chi phí tài chính

Nợ tk 911/ Có tk 635

    6.Kết chuyển chi phí giá vốn xuất bán

Nợ tk 911/ Có tk 632

 1. Kết chuyển chi phí bán hàng (Bút toán kết chuyển)

Nợ Tk 911/ Có Tk 6421

 1. Kết chuyển chi phí quản lý (Bút toán kết chuyển)

Nợ Tk 911/ Có Tk 6421

 1. Kết chuyển chi phí khác ( nếu có) (Bút toán kết chuyển)

Nợ Tk 9111/ Có Tk 811

 1. Kết chuyển thu nhập khác ( nếu có ) (Bút toán kết chuyển)

Nợ Tk 7111 /Có Tk 911

 1. Tạm tính thuế TNDN trong kỳ nếu có lãi

Nợ Tk 821/ Có Tk 3334

√ Khi nộp thuế TNDN vào ngân sách

Nợ Tk 3334

Có TK 1111,1121

 • Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

 1. Kết chuyển chi phí Thuế TNDN Phát sinh trong kỳ( nếu có) ( Thực hiện cuối năm tài chính) (Bút toán kết chuyển)

Nợ Tk 911/ Có Tk 821

 1. Bút toán kết chuyển lãi lỗ (Bút toán kết chuyển)

Xác định chi phí thuế TNDN hiện hành theo công thức:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN

Thu nhập tính thuế = Lợi nhuận kế toán trước thuế+ Chi phí không được trừ theo luật thuế– Các khoản lỗ năm trước– Thu nhập miễn thuế

Trong đó: Lợi nhuận kế toán trước thuế = Doanh thu – Chi phí

14 : Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành TK 8211 vào TK 911 xác định lợi nhuận chưa phân phối (Bút toán kết chuyển)

+ Nếu Doanh thu > Chi phí –> lãi , kế toán hạch toán lợi nhuận chưa phân phối, ghi:

Nợ TK 911/ Có TK 4212

+ Nếu Doanh thu < Chi phí –> Lỗ, kế toán hạch toán lợi nhuận chưa phân phối, ghi:

Nợ TK 4212/ Có TK 911

 Bút toán kết chuyển
 Bút toán kết chuyển

 

DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 

(Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)

⇒ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

⇒ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG

 1. Chữ ký số VIN-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.
 2. Chữ ký số NEWTEL-CA giá 1.150.000 vnđ / 3 năm.
 3. Chữ ký số FAST-CAgiá 1.100.000 vnđ / 3 năm.

⇒ CUNG CẤP PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

200 số : 600.000 vnđ

300 số: 900.000 vnđ

500 số 1.200.000 vnđ 

⇒ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

⇒ DỊCH VỤ RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN,

⇒ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

⇒TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG (1 kèm 1: 3.000.000/khoá)

https://www.facebook.com/dichvubaocaotaichinhtaihaiphong/

https://www.facebook.com/dayketoantonghoptaihaiphong

Các bạn nhớ like trang của mình nhé, Thanks!

Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên)

KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI

Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *