Nội Dung1 Một số câu hỏi về TSCĐ hữu hình1.1 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 1.2 (Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)1.3 Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên) Một số câu hỏi về TSCĐ hữu hình Câu Hỏi 1: Điều kiện được ghi nhận [Xem Thêm]

Một số câu hỏi kế toán mới hay vướng mắc

Nội Dung1 Một số câu hỏi kế toán mới hay vướng mắc1.1 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 1.2 (Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)1.3 Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên) Một số câu hỏi kế toán mới hay vướng mắc Câu hỏi 1: Doanh [Xem Thêm]

Hạch toán khi thanh lý TSCĐ hữu hình

Nội Dung1 Hạch toán khi thanh lý TSCĐ hữu hình1.1 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 1.2 (Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)1.3 Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên) Hạch toán khi thanh lý TSCĐ hữu hình Khi TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết [Xem Thêm]

CHI PHÍ LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO GIÁM ĐỐC TẠI CÔNG TY TNHH MTV

Nội Dung1 CHI PHÍ LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO GIÁM ĐỐC TẠI CÔNG TY TNHH MTV1.1 XỬ LÝ CHI PHÍ LƯƠNG, BHXH CỦA GIÁM ĐỐC TRONG CÔNG TY TNHH MTV  NHƯ THẾ NÀO?1.2 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 1.3 (Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành [Xem Thêm]

CÁC KHOẢN CHI PHÍ HẠCH TOÁN VÀO CHI PHÍ DÀI HẠN

Nội Dung1 CÁC KHOẢN CHI PHÍ HẠCH TOÁN VÀO CHI PHÍ DÀI HẠN1.1 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 1.2 (Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)1.3 Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên)1.4 KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI1.5 Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý CÁC KHOẢN CHI [Xem Thêm]

Các khoản chi phí cho người lao động bị giới hạn theo quy định

Nội Dung1 Các khoản chi phí cho người lao động bị giới hạn theo quy định1.1 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 1.2 (Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)1.3 Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên)1.4 KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI1.5 Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý [Xem Thêm]

Cách Hạch toán tài khoản 641- chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng

Nội Dung1 Cách Hạch toán tài khoản 641- chi phí bán hàng1.1 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 1.2 (Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)1.3 Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên)1.4 KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI1.5 Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý Cách Hạch toán tài [Xem Thêm]

Chi phí tiếp khách 

Chi phí tiếp khách 

Nội Dung1 Chi phí tiếp khách 1.1 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 1.2 (Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)1.3 Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên)1.4 KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI1.5 Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý Chi phí tiếp khách  + Thực tế phát sinh có [Xem Thêm]

Một số Chi phí bị khống chế khi quyết toán thuế TNDN

Nội Dung1 Một số Chi phí bị khống chế khi quyết toán thuế TNDN1.1 DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG 1.2 (Miễn phí báo cáo thuế quý đầu cho doanh nghiệp mới thành lập)1.3 Liên hệ:  037.5475.156, 0945.071.586 (zalo) (Mrs: Duyên)1.4 KẾ TOÁN THUẾ TRỌN GÓI1.5 Phí chỉ từ 1.000.000đ/ quý Một số [Xem Thêm]

Các xử lý hàng bán bị trả lại theo quy định

theo quy định

Nội Dung1 Các xử lý hàng bán bị trả lại theo quy định1.1 Xử lý về hoá đơn đối với hàng bị trả lại theo quy định1.2 Xử lý về hoá đơn đối với hàng bị trả lại theo quy định1.3 Xử lý cách kê khai thuế GTGT của hàng bán bị trả lại theo [Xem Thêm]