Lưu ý khi lập công ty, doanh nghiệp về người đại diện và địa chỉ trụ sở

Lưu ý khi lập công ty, doanh nghiệp về người đại diện và địa chỉ trụ sở Lưu ý khi lập công ty, doanh nghiệp về người đại diện và địa chỉ trụ sở Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Khi thành lập công ty, bạn phải xác định cá nhân đại [Xem Thêm]

Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, công ty quyết toán thuế

Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, công ty quyết toán thuế Một số vấn đề cần kiểm tra trước khi lên báo cáo tài chính, công ty quyết toán thuế 1. Nguồn tiền mặt: (công ty quyết toán thuế) – Kiểm tra nguồn tiền mặt tránh trường [Xem Thêm]

Những công việc doanh nghiệp cần phải làm đầu năm 2024 là gì?

Những công việc đầu năm doanh nghiệp cần phải làm là gì? công việc đầu năm doanh nghiệp Những công việc đầu năm doanh nghiệp cần phải làm là gì? Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 12/2023 (nếu có) Nếu không có biến động gì thì không cần phải làm thông [Xem Thêm]

Các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng sau đây sẽ chịu thuế bảo vệ môi trường:

Các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng sau đây sẽ chịu thuế bảo vệ môi trường: Các doanh nghiệp kinh doanh Các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng sau đây sẽ chịu thuế bảo vệ môi trường: – Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: + Xăng, trừ etanol; + Nhiên liệu bay; + [Xem Thêm]

Danh sách công việc doanh nghiệp cần làm khi sắp hết năm

Danh sách công việc doanh nghiệp cần làm khi sắp hết năm doanh nghiệp cần làm khi sắp hết năm Danh sách công việc doanh nghiệp cần làm khi sắp hết năm Nộp thuế môn bài (tháng 1/năm kế tiếp) +Lập báo cáo thuế quý 4(tháng 1/ năm kế tiếp) +Lập báo cáo quyết toán [Xem Thêm]

Công ty thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Công ty thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty thanh lý TSCĐ Công ty thanh lý TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Kế toán ghi hạch toán *Ghi nhận doanh thu Nợ TK 111, 112, 131,… Có TK 711 Có TK 3331 (nếu có) Nếu chưa [Xem Thêm]

Công tác công ty liên quan đến hàng hóa, tồn kho

Công tác công ty liên quan đến hàng hóa, tồn kho Công tác công ty Công tác công ty liên quan đến hàng hóa, tồn kho Hàng hoá không được âm Hàng hoá không được để tồn quá lâu Ngày nhập hàng hoá phải trước hoặc cùng ngày với ngày xuất kho Khi hàng tồn [Xem Thêm]

Công tác liên quan đến chi phí doanh nghiệp

Công tác liên quan đến chi phí doanh nghiệp chi phí doanh nghiệp Công tác liên quan đến chi phí doanh nghiệp Chi phí tài chính doanh nghiệp Kế toán kiểm tra chi phí lãi vay chiếm bao nhiêu % trong chi phí tài chính. kHI  tiền mặt còn dư quá nhiều và phát sinh [Xem Thêm]

Quy định phí ăn ca mà công ty chi trả cho người lao động

Quy định phí ăn ca mà công ty chi trả cho người lao động Quy định phí ăn ca mà công ty chi trả cho người lao động +Tiền ăn ca  công ty chi trả trực tiếp vào lương nhân viên Theo quy định, mức phụ cấp ăn ca cao nhất nhất là 730.000đ/ người [Xem Thêm]

Công ty thưởng tết thì lưu ý gì?

Công ty thưởng tết thì lưu ý gì? Công ty thưởng tết Công ty thưởng tết thì lưu ý gì?  Các khoản công ty thưởng ngày nghỉ Tết … có bản chất là tiền lương, tiền công +Nên được hạch toán vào tài khoản 334- Phải trả người lao động. +Do đó, tiền thưởng thuộc [Xem Thêm]